Salvi, Virginia

1510-fine XVI sec.

Varianti del nome
Salvi Martini, Virginia Martini
Notizie
Virginia Martini di Matteo o Virginia Luti di Achille.
Bibliografia
FER; DBI [vol. LXXI, 2008, voce di Daniele Ghirlanda (Martini, Virginia)]