VE1553-RD 6

c. 83v [190] Luci sante, felici, alme, e beate Parabosco, Girolamo (1)
c. 84r [191] Dite Alme sante, fra cui move, e spira Parabosco, Girolamo (2)
c. 84r [192] Voi, che nè à pianto mai, Donna crudele Parabosco, Girolamo (3)