VE1556-RD 7

p. 269 (sc. 266) [380] Padre del Ciel, la cui pietà infinita Antignano, Vincenzo (8)
p. 269 (sc. 266) [381] Carco d'horror, tremante, et vergognoso Antignano, Vincenzo (9)
p. 270 (sc. 267) [382] S'Amor non porge aita Antignano, Vincenzo (10)
p. 270 (sc. 267) [383] Nuovo stral, nova fiamma, et nuovo laccio Antignano, Vincenzo (11)