VE1554-Mantova

p. 27 [36] Ond'è, che sol pensando à gli honor vostri Mantova, Domenico (36)
p. 27 [37] NESPOL vago et ameno Mantova, Domenico (37)