VE1531-Tasso_Amori

cc. 47r-48v [125] Ecco, che 'n Oriente Tasso, Bernardo