VE1534-Tasso_Amori

c. 19v [43] Il Thevre piange il gia perduto honore Tasso, Bernardo
c. 19v [44] Spirto, che carco di virtu, e d'honore Tasso, Bernardo