VE1537-Tasso_Amori

cc. 27v-28v [52] Poi che di vaghi fiori Tasso, Bernardo