VE1558-Fiori /1

p. 391 (sc. 407) [576] Il varcar monti, e luoghi alpestri, e fieri Galani, Giuseppe Leggiadro (1)