VE1558-Fiori /1

pp. 537 (sc. 553)-542 (sc. 558) [784] Se 'l pensier, che m'ingombra Bembo, Pietro (40)