VE1550-Muzio_Egloghe

cc. 34v-37r [9] ERA ne la stagion che l'aurea Aurora Muzio, Girolamo