VE1560-Tasso_04_Salmi

c. 47v (sc. 35v) [32] SVEGLIATI homai da questo lungo, e rio Tasso, Bernardo
c. 47v (sc. 35v) [33] RITOGLI homai di mano, ah poca [!] accorta Tasso, Bernardo

© Boston, Public Library, https://archive.org/details/rime00tass/page/n549