FE1589-Rime_Tasso_67

p. 81 [135] Giace Hippolito qui, la toga d'ostro Tasso, Torquato
p. 81 [136] Tu, ch'i rostri navali, e i fatti egregi Tasso, Torquato