FE1589-Rime_Tasso_67

pp. 97-100 [160] Già il notturno sereno Tasso, Torquato