MI1548-Trasformati

F8v [89] Ogn'alta lingua taccia, et ogni stile Pirogalli, Filippo (2)