BS1568-Occulti

c. 114v [202] AMOR dì tu per me, quando diviso Sala, Diomede
c. 114v [203] PRIMA di dolor satia e di sospiri Sala, Diomede

© Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, https://archive.org/details/bub_gb_30mui6lEM7AC