VE1550-Spirituali 1

c. 51v [196] Ogni elemento testimon ne rende Colonna, Vittoria (11)
c. 51v [197] Padre eterno del ciel, se (tua mercede) Colonna, Vittoria (12)