VE1550-Spirituali 1

c. 88v [344] Mentre l'aura del ciel calda, et soave Colonna, Vittoria (159)
c. 88v [345] Veggio la vite gloriosa eterna Colonna, Vittoria (160)