VE1552-RD 5(3)/1

p. 37 [35] Gia fu del pianto mio dolce ricetto Galani, Giuseppe Leggiadro (12)
p. 37 [36] Superbo, alto, profondo, ondoso mare Galani, Giuseppe Leggiadro (13)