VE1553-RD 6

c. 183v [403] Mille fiate à la dorata cote Zaffiri, Filippo (1)
c. 184r [404] O gioir senza par s'avien ch'Amore Zaffiri, Filippo (2)
c. 184r [405] Frena l'ira, Tesin, spegni il furore Zaffiri, Filippo (3)