VE1553-RD 6

c. 184v [406] Sì come vince l'armonia celeste Zaffiri, Filippo (4)
c. 184v [407] Padre Tesin l'altere corna abbassa Zaffiri, Filippo (5)
c. 185r [408] Vago errante pensier ne l'human'onde Zaffiri, Filippo (6)