VE1560-Tasso_01_Amori

pp. 192-195 [187] QUAL novello piacer, quai fere voglie Tasso, Bernardo