VE1560-Tasso_04_Salmi

cc. 11r-11v [8] STEMPRA o gran Re del Cielo Tasso, Bernardo

© Boston, Public Library, https://archive.org/details/rime00tass/page/n549