VE1560-Tasso_04_Salmi

cc. 11v-12v [9] DEH fra cotante mie Tasso, Bernardo

© Boston, Public Library, https://archive.org/details/rime00tass/page/n549