VE1602-Marino

p. 112 [218] AH che ben ti vegg'io, ti veggio, ahi lasso Marino, Giovan Battista

© Lugano, Biblioteca Salita dei Frati, https://doi.org/10.3931/e-rara-5666