VE1582-Rime_Tasso_9

p. 52 [93] Ne i vostri dolci baci Tasso, Torquato
pp. 52-54 [94] O magnanimo figlio Tasso, Torquato