BG1594-Muse_toscane_Borgogni

B5v [221] PArgoletta Vittoria Borgogni, Gherardo
B5v [222] Figlia gradita, e cara Borgogni, Gherardo

© Wien, Österreichische Nationalbibliothek, https://data.onb.ac.at/rep/10AA204F