BG1594-Muse_toscane_Borgogni

D1v [262] GRILLO Celeste, che col dolce canto Borgogni, Gherardo
D1v [263] D'Amor, di duol più che di stil mi vanto Borgogni, Gherardo

© Wien, Österreichische Nationalbibliothek, https://data.onb.ac.at/rep/10AA204F