BG1594-Muse_toscane_Borgogni

G8v [337] SI come al suo aparir la vaga Aurora Roncaglia, Bartolomeo
G8v [338] O' De tuoi Genitori Roncaglia, Bartolomeo

© Wien, Österreichische Nationalbibliothek, https://data.onb.ac.at/rep/10AA204F