BG1594-Muse_toscane_Borgogni

B2v [15] SE non era altra strada Valvasone, Erasmo da
B2v [16] CAro Titiro mio, mentre sen vanno Valvasone, Erasmo da

© Wien, Österreichische Nationalbibliothek, https://data.onb.ac.at/rep/10AA204F