BG1594-Muse_toscane_Borgogni

B3v [19] BEn havei tu trovato il vero grado Valvasone, Erasmo da
B3v [20] BEn potete versar lagrime amare Valvasone, Erasmo da