BG1594-Muse_toscane_Borgogni

B5v [27] LUnga vita vivesti, et se si attende Valvasone, Erasmo da
B5v [28] MOrte, o Pona, t'ancise, et fu vendetta Valvasone, Erasmo da