BG1594-Muse_toscane_Borgogni

B5v [27] LUnga vita vivesti, et se si attende Valvasone, Erasmo da
B5v [28] MOrte, o Pona, t'ancise, et fu vendetta Valvasone, Erasmo da

© Wien, Österreichische Nationalbibliothek, https://data.onb.ac.at/rep/10AA204F