BG1594-Muse_toscane_Borgogni

C8v [64] VIrtù fra questi Colli alberga, e 'n prima Tasso, Torquato
C8v [65] SOavissimo ardore Tasso, Torquato

© Wien, Österreichische Nationalbibliothek, https://data.onb.ac.at/rep/10AA204F